Profound Bekkenfysiotherapie - Echt

Bekkenfysiotherapie, Kinderbekkenfysiotherapie, Seksuologie en Post Partum Consult/Bekken(Bodem)Check

Kinderbekkenfysiotherapie
Kinderbekkenfysiotherapie is gespecialiseerde fysiotherapie in het gebied van buik, bekken en bekkenbodem bij kinderen.

Voor welke klachten?

 • Urineverlies, plasongelukjes
 • Niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten, veel te vaak plassen
 • Bedplassen
 • Ontlastingsverlies, poepongelukjes
 • Obstipatie
 • Terugkerende urineweginfecties
 • Buikpijn gecombineerd met bovengenoemde symptomen
 • Seksuele problematiek bij tieners gerelateerd aan de bekkenbodem

Om goed inzicht in de klacht te krijgen zal er eerst een gesprek plaats vinden en zal gevraagd worden om vragenlijsten in te vullen en een plas- of poepdagboek, drinkvolume- en / of vezellijsten bij te houden.

Hierna wordt een onderzoek gedaan, waarna (in overleg met ouder(s), kind en eventueel in samenspraak met de verwijzer) een behandelplan kan worden opgesteld.

 

Behandeling

Stoornissen bij kinderen treden meestal op wanneer de bekkenbodemspieren te gespannen zijn of wanneer ze niet op de goede manier of op het juiste moment aanspannen of ontspannen. Bekkenbodemspieren zijn bewust en actief te gebruiken, ook bij kinderen. Veel kinderen zijn zich hiervan niet bewust of voelen dit niet.

Bekkenbodemproblemen bij kinderen uiten zich meestal als plas- en / of poepproblemen. Van alle 7-jarigen verliest 5 tot 8% overdag urine en 15% nog ‘snachts. Er zijn ongeveer 100.000 kinderen in Nederland met poepproblemen. Een poepprobleem betekent in de meeste gevallen obstipatie ofwel verstopping. Obstipatie gaat vaak samen met ontlastingsverlies, variërend van poepvegen in het ondergoed tot het verlies van forse porties ontlasting.

 

De behandeling

De behandeling kan zich richten op

 • Uitleg over bekken en bekkenbodem, blaas of darmen
 • Het bewust leren aan- en ontspannen van de bekkenbodemspieren
 • Ademhalingsoefeningen
 • Voorlichting over en oefenen van toiletgedrag
 • Verbeteren of (her)krijgen van controle tijdens vullen en legen van blaas en darmen
 • Advies met betrekking tot drinkvolume en voedingsvezels
 • Indien geïndiceerd, en in overleg met kinderarts / huisarts / uroloog en de ouders van het kind, kan een inwendig anaal onderzoek uitgevoerd      worden ter completering van de diagnostiek en om optimale feedback aan het kind te kunnen geven
 • Indien geïndiceerd en in overleg met kinderarts / huisarts / uroloog en de ouders van het kind: het geven van een behandeling met behulp van Myo-feedback (apparatuur waarbij de bekkenbodemactiviteit op een beeldscherm zichtbaar wordt gemaakt) en/of rectale ballontraining.

De bekkenfysiotherapeutische begeleiding bij kinderen zal op een speelse manier, passend bij de leeftijd aangeboden worden, waarbij met behulp van platen en tekeningen uitleg gegeven wordt over de werking van darmen en blaas.
Kinderen leren hoe de bekkenbodem gevoeld, ontspannen en aangespannen kan worden, en hoe ze zo goed mogelijk kunnen plassen en / of poepen.