Profound Bekkenfysiotherapie - Echt

Bekkenfysiotherapie, Kinderbekkenfysiotherapie, Seksuologie en Post Partum Consult/Bekken(Bodem)Check

Ben jij tussen de 6 weken en 9 maanden geleden bevallen? Dan is de Bekken (Bodem) Check voor jou bedoeld!

Bij ons als geregistreerde bekkenfysiotherapeuten bestaat de Bekken (Bodem) Check uit een online screeningslijst en een Bekken (Bodem) Consult. Met deze check en consult krijg je inzicht in hoe je bekken(bodem) na je bevalling is, krijg je advies hoe je snel hersteld, krijg je inzicht of je meer kans op klachten van je bekken(bodem) hebt zoals urine- of ontlastingsverlies, verzakking en/of bekkenpijn, op latere leeftijd.

Ga naar https://www.bekkenbodemcheck.nl/ om de Bekken (Bodem) Check in te vullen.

Wanneer je de online screeningslijst hebt ingevuld krijg je advies op maat;

Bij geen klachten of als je weinig risico loopt, kun je meer informatie krijgen op www.bekkenfysiotherapie.nl, je vind daar informatie over je bekken(bodem), oefeningen en tips.

Loop je meer risico, dan kun je ervoor kiezen om een Bekken (Bodem) Check bij ons te laten doen.

Heb je al klachten in je Bekken (Bodem) regio( binnen 6 weken na je bevalling of je hebt een (sub)totaal ruptuur gehad ), dan is het advies om al een afspraak te maken voor onderzoek en behandeling.

Heb je geen klachten  maar alleen vragen (bv. sporthervatting, oefeningen), ook dan kun je ervoor kiezen om een afspraak te maken voor een Bekken (Bodem) Check.

Als je de Bekken (Bodem) Check hebt gedaan en je wilt een afspraak maken, dan  is het belangrijk dit aan te geven zodat er met de tijdplanning rekening kan worden gehouden. Neem de code mee die je krijgt als je de online check hebt gedaan.

Met deze code worden jouw gegevens door ons opgehaald. Wij informeren daarnaast naar jouw reden om een afspraak bij ons te maken. Als uit de test blijkt dat je meer risico loopt, gaan we kijken wat je er aan kunt doen, hoe het nu is met je bekkenbodem, of je de oefeningen goed doet, kijken we naar de opbouw van je oefeningen, dagelijkse activiteiten, sport hervatting, werk hervatting en geven we antwoord op vragen over plassen, poepen en vrijen, rug en/of bekkenpijn en toiletadviezen.

Daarnaast doen wij een lichamelijk onderzoek. Dit bestaat uit een houdings- en bewegingsonderzoek van het bekkengebied en onderzoek van de bekkenbodem (event. inwendig).

Kortom: Je krijgt dus advies op maat.
Je krijgt antwoord op je vragen, informatiefolders, tips, adviezen en eventueel verder onderzoek en/of behandeling. Het kan ook zo zijn dat je zelfstandig verder kunt gaan met bv. huiswerkoefeningen. Of dat het is beter om een afspraak te maken bij je huisarts of specialist.

Maatwerk dus!