Profound Bekkenfysiotherapie - Echt

Bekkenfysiotherapie, Kinderbekkenfysiotherapie, Seksuologie en Post Partum Consult/Bekken(Bodem)Check

Het bekkenfysiotherapeutisch onderzoek

Voordat een bekkenfysiotherapeut kan overgaan tot het behandelen van uw klacht zal zij eerst een uitgebreid onderzoek moeten doen. Dit onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen.Tijdens de eerste afspraak zal de bekkenfysiotherapeut d.m.v een vraaggesprek gaan inventariseren wat precies uw klachten zijn.Naast de vragen m.b.t. uw klachten worden er ook vragen gesteld over uw bekken en bekkenbodem. Hierbij kunt u denken aan vragen die betrekking hebben op het plassen en ontlasten, doorgemaakte zwangerschappen, operaties in het gebied van de bekken en bekkenbodem of seksuele problematiek. Daarnaast zal de bekkenfysiotherapeut u tijdens deze eerste afspraak uitleg geven over de vervolgafspraken. Wat we van u verwachten maar ook wat u van de bekkenfysiotherapeut kan verwachten.De eerste behandeling zult u ook informatiefolders of eventuele vragenlijsten mee naar huis krijgen.

 

De tweede behandeling bestaat meestal uit:

  • advisering over bekken en bekkenbodem en de functie daarvan
  • starten met oefentherapie
  • bespreken van evt. ingevulde vragenlijsten

 

advisering over bekken en bekkenbodem en de functie daarvan
starten met oefentherapie
bespreken van evt. ingevulde vragenlijsten
Tijdens de tweede of derde behandeling zal er in overleg met u een lichamelijk onderzoek gepland kunnen worden. Het lichamelijk onderzoek kan bestaan uit het onderzoek van uw rug en bekken, daarbij kijkende naar uw houding en uw houding tijdens bewegen. Gevolgd door een eventueel inwendig onderzoek (vaginaal en/of anaal) om een goede indruk te krijgen van de functie van de bekkenbodemspieren. De bekkenfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie en de geregistreerde bekkenfysiotherapeut is opgeleid om, net zo als huisartsen en specialisten, een inwendig onderzoek te doen. Dit onderzoek is nodig om het functioneren van de bekkenbodem te beoordelen. De bekkenbodem is nl. zo gelegen dat je het van buitenaf niet kunt zien en niet kunt beoordelen. Of er een inwendig onderzoek noodzakelijk is, zal uw bekkenfysiotherapeut met u bespreken en dat in overleg met u wel of niet uitvoeren.

Als het onderzoek is afgesloten, zal de bekkenfysiotherapeut bespreken hoe het verdere behandeltraject er uit komt te zien.

 

De bekkenfysiotherapeutische behandeling

Na het onderzoek gedaan te hebben kan er gestart worden met de behandeling. De bekkenfysiotherapeutische behandeling, kan uit verschillende delen bestaan.

 

De behandeling zal bestaan uit

  • Uitleg over werking en functioneren van de bekkenbodem.
  • Informatie over het ontstaan van uw klachten en de gevolgen daarvan.
  • Aanleren van de juiste toilethoudingen goed toiletgedrag.
  • Oefeningen om de bekkenbodemspieren bewust te worden en ze te trainen om de functie van de bekkenbodemspieren te herstellen. Dit betekent een juist aanspanpatroon maar ook een goede ontspanning.
  • Het trainen van spieren rondom het bekken en lage rug bij bekkenpijn.
  • Het aanleren van de juiste bekkenbodemactiviteit tijdens alle daagse activiteiten bijv. bij tillen, bukken dragen.

 

Naast de oefeningen en de adviezen voor thuis, kan er binnen de bekkenfysiotherapeutische behandeling ook gebruik worden gemaakt van de myofeedback (onderzoek en behandeling).
Het woord “myofeedback” zegt het al, u krijgt feedback dus u wordt iets aangereikt waardoor u zich bewust wordt van wat u doet. In het geval van behandelen m.b.v. myofeedback maken wij gebruik van een beeldscherm waarop de bekkenbodemactiviteit zichtbaar wordt en u kunt zien wat u met uw bekkenbodemspieren doet. Dit wordt gemeten d.m.v. een elektrode (probe) welke enerzijds contact maakt met uw bekkenbodem en anderzijds verbonden is met het apparaat met beeldscherm. Zo wordt het u duidelijk wat u doet en kan er op de juiste manier geoefend worden. Dit is een goede controle van de bekkenbodemactiviteit . We weten uit ervaring dat het werken met de biofeedback erg prettig en stimulerend werkt. Dit omdat u zelf kunt meekijken en voelen wat uw bekkenbodem doet tijdens de specifieke oefeningen.

Er is een mogelijkheid om via de myofeedback apparatuur een elektrische stimulatie van de bekkenbodemspieren te geven. Deze stimulatie die niet pijnlijk is zorgt voor een versterking van het vermogen van aanspannen van de bekkenbodemspieren, dit als de bekkenbodem niet voldoende in staat is om aan te spannen of de aanspanning vast te houden.